Zlepšení klimatu? Obec Domanín svolala kulatý stůl

Obec Domanín připravuje adaptační strategii na eliminaci dopadů klimatických změn. Na pracovní schůzce s hlavními aktéry v území obce byl 8. 6. 2021 představen projekt a proběhla diskuse nad stavem, cíli, možnostmi celého katastrálního území z pohledu adaptace na klimatickou změnu. Zúčastnili se zástupci příslušných institucí, hospodařících firem a dalších zájmových skupin.

V Domaníně společnost ENKI, o.p.s. z Třeboně provedla ze vzducholodě měření teplot povrchů zástavby a krajiny. Naměřená data potvrzují, že i na Třeboňsku v relativně zdravé krajině je klima narušeno.
Součástí strategie bude návrh adaptačních opatření a akční plán jejich realizace.

Zpracování strategie je finančně podpořeno grantem z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ z Norských fondů. Zpracovatelem je firma Ekotoxa s.r.o. z Brna. Schválená strategie umožní cíleně čerpat prostředky obce na doporučená opatření a zvýší možnost obce získat dodatečné národní a evropské finanční zdroje.

Chceme strategii zohledňující místní podmínky, se kterou se ztotožní i subjekty hospodařící v území. Můžeme se opřít o relativně kvalitní krajinu, obytná zástavba má dostatek soukromých zahrad a rybníčků. Největší slabinou je ovšem náves, kde je cca 80 % ploch zpevněných, vyasfaltovaných a dochází k rychlým odtokům srážek, k přetěžování kanalizace a také k přehřívání povrchu. I ve volné krajině se ale hospodáři potýkají s problémy, které ještě před 30ti lety byly výjimečné. Budeme rádi za realizovatelné nápady, návrhy řešení, které krajinu učiní odolnější vůči extrémům počasí

přibližuje očekávání obce starosta Martin Kolík

.

Translate »