Veřejné projednání adaptační strategie 15. 2. 2022

Dne 15. února 2022 proběhlo v Domaníně veřejné projednání Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu za účasti cca 20 lidí zejména z řad místních občanů.

Navržená opatření představili za tým autorů Mgr. Ing. Jan Malý Blažek a Mgr. Soňa Malá (EKOTOXA s.r.o.). Přítomni byli též doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. a Ing. Vladimír Jirka, CSc z obecně prospěšné společnosti ENKI, o.p.s.

Firma ENKI, která na území obce provádí dlouhodobá a podrobná meteorologická měření a v rámci projektu byla odborným garantem obce. Kromě představení návrhů autory bylo projednání spojeno s vizuální prezentací na obrazovce, výstavou plakátů a dotazy přítomných.

Fotografie s našeho setkání

Translate »