Adaptační strategie obce Domanín schválena

Zastupitelstvo obce Domanín dne 22. února 2022 schválilo Adaptační strategii obce Domanín na změnu klimatu. Bylo tak završeno více než roční úsilí při tvorbě komplexního strategického a plánovacího dokumentu.

Translate »