Spolupráce Jihočeského kraje a Dolního Rakouska

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel).

  • Zkrácený název projektu: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
  • Operační program: přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020
  • Číslo projektu: ATCZ 142
  • Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
  • Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020
  • Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 46 154 EUR
https://zp.kraj-jihocesky.cz/adaptace-na-klimaticke-zmeny-pomoci-zelene-infrastruktury.html
Translate »