Ovocný sad ve volné krajině

 • Hlavní popis:
  Provedená výsadba přibližně 30ti ovocných stromů nemá z pohledu adaptace na klimatické změny příliš velký význam. Z pohledu pozitivního vnímání prováděných opatření jsou ovšem nezbytné sladké odměny při procházkách za ves.
 • Ostatní popis:
  Výsadba byla provedena v roce 2020 u bývalé silážní jámy. Místo, které svádělo k odkládání sutě do kopřiv, se osadilo třešněmi, švestkami a jabloněmi. Sad je neoplocený, plody budou využívány kolemjdoucími, ptactvem a zvěří. Hned první jaro se kvalitně vysázené stromky odměnily květy.
 • Galerie fotografií:
 • Faktografie:
  • Termín realizace:
   2020
  • Náklady projektu:
   přibližně Kč 50 000,-
  • Pozice na mapě:
   48.9776375N, 14.7349994E
Translate »