Nové výsadby alejí podél polních cest a vodotečí

 • Hlavní popis:
  Provedené výsadby stromů ve volné krajině pomáhají snižovat dopady extrémních projevů počasí, snižují odpar vody, akumulují uhlík, fungují jako přírodní klimatizační jednotky (větší strom o průměru koruny 10 m chladí výkonem 20-30 kW).
 • Ostatní popis:
  Nová stromořadí z posledních pěti let jsou vysázena díky podpoře Agentury a také díky souhlasům vlastníků pozemků s výsadbou. K rybníku Hůrky je vysazena oboustranná alej podél polní cesty. Kromě dosadby lip mezi vybrané zachovalé perspektivní stromy, byly vysazeny staré ovocné odrůdy. Podél vodoteče k Panenským rybníkům, podél vodoteče k Opatovickému rybníku, směrem k Cíglerovskému dolnímu rybníku a podél silážní jámy bylo vysazeno cca 160 listnatých stromů. Zajištěna je i následná pětiletá údržba, prozatím jsou nové aleje stromků výšky cca 2,5 m vidět spíše díky podpůrným kůlům.
 • Galerie fotografií:
 • Faktografie:
  • Termín realizace:
   2016 – 2020
  • Náklady projektu:
   přibližně Kč 600 000,- (z toho AOPK ČR Kč 550 000,-)
  • Pozice na mapě:
   48.9810175N, 14.7466508E
Translate »