Lesní tůňka v prostoru bývalého Malého obecního rybníka

 • Hlavní popis:
  Předmětem projektu byly terénní úpravy dna zaniklého rybníka, zadržení vody v krajině, vytvoření stanoviště pro obojživelníky.
 • Ostatní popis:
  Úpravě předcházelo posouzení, zda neobnovit rybník, který byl již cca 70 let bez vody, ztratil hospodářský význam. Na místo byli pozváni zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) a domluveno vybudování tůňky. Obec Domanín jako vlastník pozemku dala souhlas a Agentura z prostředků Programu péče o krajinu (PPK) vytvořila bezodtokovou tůň se schopností zadržovat vodu nateklou z okolních pozemků. Dno je řešeno tak, že uprostřed je hlubší „oko“ a okolo je terén s mírným sklonem. Tím je umožněn zvěři, ptactvu, obojživelníkům a dalším druhům pohodlný přístup k vodě.
 • Galerie fotografií:
 • Faktografie:
  • Termín realizace:
   listopad a prosinec 2020
  • Náklady projektu:
   přibližně Kč 100 000,-
  • Pozice na mapě:
   48.9841436N, 14.7382072E

Translate »